logo en full

 

QUALLAB

 

Pracownia Badań Jakościowych

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Zamiejscowy w Katowicach

QualLab to profesjonalna pracownia, w której przeprowadzane są wywiady indywidualne i grupowe, konsultacje społeczne, obserwacje oraz badania diagnostyczne. Zgromadzone dane jakościowe umożliwiają realizację badań z zakresu psychologii społecznej, ekonomicznej, klinicznej i zdrowia.

Pracownia składa się z dwóch pomieszczeń oddzielonych od siebie lustrem fenickim: pomieszczenia obserwacyjnego i fokusowni. Na wyposażeniu znajdują się laptopy z nowoczesnym oprogramowaniem do analizy danych jakościowych oraz profesjonalny system do rejestracji audio i wideo (mikrofony pojemnościowe i kamery HD).

PDF icon25px  Regulamin pracowni »

Usługi komercyjne

Pracownia Badań Jakościowych zajmuje się badaniami naukowymi, jak również poleca swoje usługi instytucjom samorządowym, organizacjom pozarządowym i firmom. Zachęcamy do korzystania z naszej infrastruktury i wsparcia specjalistów od planowania i przeprowadzania badań.

Cennik:

    qaullab2
  • Udostępnienie pomieszczenia obserwacyjnego i sali do badań fokusowych i/lub wywiadów indywidualnych, rekrutacji (rejestracja audio-wideo, obsługa kamer, zgrywanie plików): 450 zł netto / 2h
  • Udostępnienie sali do celów poza badawczych (np. zajęcia szkoleniowe): 100 zł netto /1h
  • Konsultacja merytoryczna ze spacjalistą ds. metodologii badań, psychologii społecznej / ekonomicznej / społeczności: 195 zł
  • Przy stałej współpracy możliwa jest negocjacja warunków. Warunki dotyczące realizacji projektów przez pracowników Uniwersytetu SWPS są ustalane indywidualnie. Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem Pracowni.

 

Aktualne wydarzenia

Forum Psychoterapii Psychoz

W dniu 20 czerwca 2016 r. w katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS odbędzie się druga edycja konferencji naukowej „Forum Psychoterapii Psychoz″, organizowanej przez QualLab oraz Śląską Filię Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP. Program tegorocznej konferencji został wzbogacony o warsztaty przedkonferencyjne, które zostaną poprowadzone przez gości specjalnych – prof. Danielle Knafo z New York University w USA i prof. Andrew Moskowitz z Aarhus University w Danii. Więcej informacji i zapisy tutaj »

Zorganizowane wydarzenia

Projekt Badań nad Traumą i Objawami Dysocjacyjnymi

Kierownik projektu: dr Igor Pietkiewicz
Zespół: dr n. med. Radosław Tomalski, dr Suzette Boon

W październiku 2015 r. organizowaliśmy warsztaty dla klinicystów dotyczące diagnozy objawów dysocjacyjnych i innych zaburzeń związanych z traumą, prowadzone przez psychologa klinicznego z Holandii – dr Suzette Boon. Rozpoczynamy walidację przetłumaczonego na język polski wywiadu diagnostycznego TADS-Q, w ramach Projektu Badań nad Traumą i Objawami Dysocjacyjnymi, zainicjowanego przez dr. Igora Pietkiewicza.

Udział w projekcie umożliwi osobom z województwa śląskiego, które w dzieciństwie doświadczyły traumy wpływającej na ich funkcjonowanie w życiu dorosłym, skorzystanie z bezpłatnej konsultacji diagnostycznej. Dr Pietkiewicz chce dotrzeć do ludzi, którym towarzyszą objawy dysocjacyjne (np. luki w pamięci dotyczące wykonywania różnych czynności, poczucie braku kontaktu lub oddzielenia od własnego ciała, uczucie odrealnienia lub bycia owładniętym przez jakąś obcą siłę).

Warsztaty z diagnozy różnicowej zaburzeń dysocjacyjnych i innych zaburzeń związanych z traumą

W dniach 22-23 października 2015 r. organizowaliśmy warsztaty dla klinicystów z diagnozy klinicznej, prowadzone przez psychologa klinicznego z Holandii – dr Suzette Boon. Zainicjowaliśmy Projekt Badań nad Traumą i Objawami Dysocjacyjnymi, przy współpracy z European Society for Trauma and Dissociation (więcej informacji w zakładce: Aktualnie prowadzone projekty).

Warsztaty „Dialog z głosami”

W dniach 9-11 października 2015 r. odbyły się bardzo inspirujące warsztaty, prowadzone przez brytyjskiego terapeutę – Trevora Eyles'a, na temat pracy terapeutycznej z osobami słyszącymi głosy. W warsztatach brali udział m.in. psychiatrzy, psycholodzy i ludzie słyszący głosy. Zastosowanie przetłumaczonego na język polski protokołu wywiadu z Maastricht i praca z konstruktami pozwala ludziom słyszącym głosy lepiej zrozumieć swoje doświadczenia i uzyskać więcej kontroli nad swoim życiem.


Projekt INKLA

Kierownik projektu: dr Małgorzata Wójcik

W ramach projektu Inkla, zakończonego w październiku 2015 roku, studenci Uniwersytetu SWPS i uczniowie śląskich szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzili badania partycypacyjne dotyczące relacji interpersonalnych w grupie rówieśniczej. Projekt skupiał się na czynnikach odpowiedzialnych za tworzenie dobrego klimatu w szkole i klasie, problemach, z jakimi zmagają się nowi uczniowie oraz na wykluczeniu rówieśniczym i przemocy szkolnej. Wykorzystali w tym celu wywiady, obserwacje uczestniczące i Photovoice. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań próbowali szukać wspólnie rozwiązań dla najpoważniejszych problemów społeczności uczniowskiej.

Vet Project

Kierownik projektu: dr Igor Pietkiewicz
Zespół: dr Maciej Januszek, mgr Anna Bator

To projekt badawczy, prowadzony przy współpracy Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, którego celem jest ocena kondycji psychicznej i specyficznych wyzwań związanych z zawodem weterynarza. W ramach projektu przeprowadzimy badania jakościowe i ilościowe oraz warsztaty psychologiczne dla praktyków weterynarii.

Forum Psychoterapii Psychoz

Celem zorganizowanej 15 czerwca 2015 r. konferencji była wymiana doświadczeń praktyków zajmujących się psychoterapią zaburzeń psychotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod opartych na rozmowie. Zależało nam na tym, aby rozpowszechniać świadomość, że metody psychoterapeutyczne mają – obok farmakoterapii – istotne miejsce w leczeniu pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii oraz zaburzeń afektywnych.

II Konferencja Psychologii Jakościowej

Konferencja, organizowana w dniach 18-22 września 2015 r., skupiała się na standardach w metodologii jakościowej i warunkach, jakie muszą spełniać projekty, aby były dobrze oceniane i publikowane w czasopismach naukowych. Gościem specjalnym była prof. Carla Willig, znany ekspert metodologiczny z City University London.

I Konferencja Psychologii Jakościowej

Organizowana w dniach 8-9.11.2013 konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie wykorzystywania metodologii jakościowych w badaniach empirycznych w psychologii, nawiązania współpracy pomiędzy badaczami oraz zademonstrowania przykładów, w jaki sposób metody jakościowe mogą przysłużyć się rozwojowi naszej dyscypliny. Gościem specjalnym był prof. Richard de Visser, który prowadził warsztaty z interpretacyjnej analizy fenomenologicznej.

 

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9, 40-326 Katowice

Kontakt

e-mail: ipietkiewicz@swps.edu.pl
telefon 602 648 713