logo en full

Wrocław

 

SWPS UNIvERSity library

in WROCŁAW

 

 

 

Na powierzchni 300 m2 dostępnych jest ok. 10 000 woluminów. W ofercie Biblioteki znajdują się książki i czasopisma z zakresu psychologii, filozofii, socjologii, dziennikarstwa, komunikacji społecznej i wielu innych dyscyplin. W Bibliotece działa stanowisko do odczytu prac magisterskich absolwentów Uniwersytetu SWPS. Za jego pośrednictwem studenci Uniwersytetu SWPS mogą zapoznać się z dorobkiem naukowym absolwentów naszej Uczelni.

Video Library

warszawa video plyty


Wideoteka gromadzi nagrania wykładów, spotkań i debat, które odbywały się na terenie uczelni, filmy dokumentalne i edukacyjne, a także linki wraz z opisami do filmów i programów dokumentalnych z dziedzin wiedzy reprezentowanych na uczelni, dostępnych w trybie open access z różnych autoryzowanych stron internetowych.

Wideoteka została częściowo sfinansowana przez MNiSW z projektu nr 663/P-DUN/2012 na rzecz działalności upowszechniającej naukę. 

Search Video Library »

Repository

warszawa repozytorium


Repozytorium stanowi archiwum własnych dokumentów elektronicznych gromadzące: prace doktorskie, artykuły naukowe, materiały konferencyjne, materiały dydaktyczne i postery z dziedzin wiedzy reprezentowanych na uczelni, będące efektem działalności naukowej i badawczej pracowników naukowych Uniwersytetu SWPS. 

Search Repository »Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

W bibliotece znajdują się: stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie syntezator mowy Ivona, który zamienia tekst cyfrowy na mowę, program Window-Eyes, Dolphin Reader oraz skaner. Uczelnia umożliwia dostęp do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej – bazy podręczników i skryptów akademickich zdigitalizowanych w formatach DOC, HTML, PDF, DAISY. 

 

Bazy elektroniczne

Studenci i pracownicy uczelni mogą korzystać z pełnotekstowych, zagranicznych baz w wersji elektronicznej, takich jak: EBSCO, PsycINFO, PsycARTICLES, SocINDEX with Full Text oraz Elsevier, a także z największej polskiej wypożyczalni internetowej ibuk.pl.

 

Contact

SWPS University, Wrocław College
Ostrowskiego Street 30b, 53-238 Wrocław

 

Hours of Operation

  • Monday, Tuesday:  9.00-16.00
  • Wednesday: 9.00-17.00
  • Thursday: 9.00-16.00
  • Friday: 9.00-17.00
  • Saturday: 10.00-17.00
  • Sunday: 10.00-16.00